Poziv za iskaz interesa za korištenje usluga centra za male mobilne službe pomoći osobama s invaliditetom

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom ZAMISLI otvara poziv za korištenje usluga koje za studente s invaliditetom osigurava kroz program Centra za male mobilne službe pomoci osobama s invaliditetom uz financijsku podršku Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Pozivu se mogu odazvati svi zainteresirani studenti i mladi s invaliditetom koji se educiraju na podrucju Grada Zagreba, a zainteresirani su za korištenje usluga:

1. prijevoz do mjesta održavanja edukacije,

2. prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente te studente s disfunkcijom gornjih ekstremiteta,

3. pomoc asistenta za studente s invaliditetom

4. daktilografska pomoci za studente s oštecenjem sluha

 

Za prijavu je potrebno dostaviti:

- popunjeni OBRAZAC ZA PRIJAVU

- prijesliku indeksa (kao dokaz upisa na studij ili u višu godinu)

- prijesliku rješenja o tjelesnom oštecenju HZMO-a

 

 

Dokumente je potrebno dostaviti osobno ili poštom na adresu: Kninski trg 4, 10000 Zagreb od 15. srpnja do najkasnije 15. rujna 2010. godine. Zadnji datum je poštanski žig ili urudžbeni broj od 15. rujna. Osobno nas možete posjetiti radnim danom do 31. srpnja i od 1. do 15. rujna izmedu 11 i 14 sati (na Kninskom trgu 4), a dolazak nije potrebno prethodno najaviti.

Svi kandidati bit ce pozvani na individualni razgovor u kojem cemo detaljnije procijeniti njihove potrebe te sukladno tome ugovoriti korištenje usluga iz Programa. Jedan kandidat može iskazati interes, odnosno postati korisnik za više usluga.

U Zagrebu, srpanj 2010. godine