Izvješće o volonterskim aktivnostima

Pošaljite izvješća o organiziranom volontiranju do 31. .ožujka!

Svi organizatori volontiranja trebaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poslati izvješća o volontiranju. Rok za dostavu izvješća je 31. ožujka a više saznajte na linku.