Poziv za prijavu projekata lokalnih volonterskih centara

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku.

Rok za dostavu prijava je 30. ožujka, a Udruge mogu prijaviti projekt lokalnog volonterskog centra za sljedeće aktivnosti:

aktivnosti usmjerene na izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera,

aktivnosti usmjerene na poticanje razvoja volonterstva u onim područjima u kojima isto još nije dovoljno razvijeno, uzimajući u obzir specifičnosti i potrebe lokalne zajednice,

aktivnosti usmjerene na osposobljavanje organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem i promociju potvrde,

aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterskih programa za studente i učenike srednjih škola (ukoliko u lokalnoj zajednici nema ni jedne srednje škole, onda učenike osnovnih škola) tijekom školskih praznika u županijama koje pokrivaju lokalni volonterski centri,

aktivnosti usmjerene na promociju prakse i vrijednosti volontiranja - provođenje volonterskih akcija, kampanja, dodjela nagrada za najbolje volontere, te širenje informacija o dobrobiti volonterskog rada,

aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada - osnivanje baze podataka volontera i organizatora volontiranja.

 

Više saznajte na stranicama odraz.hr