Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III"

Poziv je usmjeren na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu, a tok za prijavu je 10. lipnja 2017.

Kako se prijaviti saznajte OVDJE.