Savjetovanje o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI

Uključite se u e-Savjetovanje o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, a savjetovanje je otvoreno do 2.5.2017.

Uključite se OVDJE.