Objavljen natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Djeca i Mladi

Umjetnost i kulturna baština

Zaštita okoliša

Znanost i sport

Humanitarno djelovanje

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 30. travnja 2017. godine.

Više informacija saznajte OVDJE.