Savjetovanje: Zakon o socijalnoj skrbi

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi.

Među predloženim promjenama je i ona kojom se za osobe s invaliditetom predviđa osiguranje statusa njegovatelja bračnim i izvanbračnim drugovima te osiguranje daljnjeg korištenja prava na osobnu invalidninu i kada osoba sklopi ugovor o radu.
Svi zainteresirani svoje prijedloge mogu podnijeti do 15. listopada putem portala e-Savjetovanja, na sljedećem LINKU.