Savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa EU

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvorio je novo savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018.

Savjetovanje je otvoreno do 9.ožujka 2018., a  moguće ga je pronaći OVDJE.