Predstavljen projekt "28. zvjezdica"

Predstavljen je projekt 28. zvjezdica (28th Star) čiji je cilj podići razinu razumijevanja i prihvaćanja europskih vrijednosti i standarda kod mladih i šire javnosti osmišljavanjem i provedbom kreativnih i interaktivnih metoda učenja, informiranja i promocije dobrobiti unutar EU-a predstavljen je u Info-centru za mlade.
U sklopu tog projekta, vrijednog 92.000 eura, u 15 mjeseci provodit će se niz aktivnosti, a ciljana skupina su mladi od 16 do 24 godine, srednjoškolci, studenti i mladi s manje mogućnosti, posebice s otoka i područja od posebne državne skrbi, nezaposleni mladi i mladi s invaliditetom.

Potpora za zapošljavanja osoba s invaliditetom

Potpisan je Hzz-ov Profesionalni plan zapošljavanja„Pola–pola za uključivanje”.
Potporama za zapošljavanje cilj je integrirati na tržište rada osobe s invaliditetom budući se radi o skupinama kojima prijeti trajna nezaposlenost i socijalna isključenost zbog invaliditeta, razine obrazovanja, te niz drugih faktora koji negativno utječu na njihovu zapošljivost.

Ured za udruge Vlade RH otvara javno savjetovanje

Ured za udruge Vlade RH otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu.
Pravilima se određuju kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u proračunskom razdjelu Ureda za udruge.

Europski tjedan mladih

Europski tjedan mladih ove godine obilježiti će se od 26. svibnja do 02. lipnja.
Projekte koji uključuju događaje vezane za Europski tjedan mladih možete prijaviti na prvom roku ove godine (01.02.2013.).
Ovim putem želimo vam naglasiti kako se prilikom prijave na R1, 01.02.2013. projekti povezani s pripremom Europskog tjedna mladih unutar podakcije 5.1 dodatno boduju u okviru Nacionalnih prioriteta. Na taj način potičemo i vaše sudjelovanje u obilježavanju Europskog tjedna mladih.
Europski tjedan mladih usko je povezan i sa 25. godišnjicom europskih programa za mlade pa vas potičemo da ga kroz projekte dostojno obilježite.

Info dani o natječajima

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima bespovratnih sredstava – organizira Info dane o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu.
Info dani 2013. održat će se 28. i 29. siječnja 2013. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, Zagreb, Donje Svetice 38., a otvorit će ih potpredsjednica Vlade te ministrica socijalne politike i mladih, gđa Milanka Opačić.
Svrha je Info dana zainteresiranim udrugama/organizacijama civilnog društva predstaviti natječaje koji će se raspisivati u 2013., a Nacrt programa pripremljen je na temelju Godišnjeg plana natječaja kojeg je usvojilo Međuresorno povjerenstvo za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske.