Međunarodni dan ljudskih prava

Hrvatski laburisti odlučili su Međunarodni dan ljudskih prava obilježiti okruglim stolom pod nazivom "Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici" u suradnji sa udrugom "Preokret" i udrugom "UPIT".
Laburisti žele među građanima pokazati svoj stav o osobama sa invaliditetom na
tržištu rada te važnostuključivanja u sve društvene pa tako i političke
sfere života.
Okrugli stol pod nazivom "Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u
lokanoj zajednici" održan je 10. prosinca u 13 sati, u udruzi UPIT, u Osijeku.
Posebni poziv bio je upućen i Pučkoj pravobraniteljici za osobe s invaliditetomAnki Slonjšak, predstavnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i mnogim drugim sugovornicima civilnog društva koji su od iznimnog značaja za navedeni skup.

Zakon o volonterstvu

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu. Ovo je posljednje internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona nakon široke rasprave provedene kroz rad Stručne radne skupine za izradu Nacrta, sastanaka s Hrvatskom mrežom volonterskih centara te Javne rasprave o Zakonu.

Info dan programa Mladi na djelu

Agencija za mobilnost i programe EU poziva mlade, udruge mladih, predstavnike lokalnih i regionalnih javnih tijela te ostale koji se na bilo koji način bave mladima na info dan programa Mladi na djelu! Informativni dan održat će se 14. prosinca 2012. godine u Zagrebu u kongresnoj dvorani EU info centra, Trg žrtava fašizma 6 od 11:30 do 15:30h.
Cilj info dana jest upoznati potencijalne korisnike s mogućnostima koje nudi program Mladi na djelu i novostima u natječaju za 2013. godinu te predstaviti sustave podrške u radu s mladima i politici prema mladima.

Savjeti iz prve ruke za upis na vrhunska inozemna sveučilišta

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) u prosincu organizira obrazovna savjetovanja o mogućnostima studiranja u inozemstvu uz gostovanja hrvatskih i stranih studenata sa sveučilišta u SAD-u i Europi. Obrazovna savjetovanja će se održati na Facebook zajednici Želim studirati u inozemstvu (http://www.facebook.com/studiranje.u.inozemstvu) te u prostorijama Instituta za razvoj obrazovanja u Zagrebu. Detaljni raspored savjetovanja dostupan je na internetskoj stranici www.iro.hr

Međunarodni dan osoba s invaliditetom u Zagrebu

POVODOM Međunarodnog dana osoba s invaliditetom zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima je primio u Gradskoj upravi vodstvo i predstavnike udruga osoba s invaliditetom od posebnog interesa za Grad Zagreb i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom.

Studentski ugovori na blagajnama studentskih domova

Poštovani studenti i studentice!
Od 3. prosinca 2012. g. možete podizati Ugovore o djelu redovitog/e studenta/ice i na blagajnama studentskih naselja (domova):

Stjepan Radić, Jarunska 2
Dr. Ante Starčević, Zagrebačka avenija 2
Cvjetno naselje, Odranska 8
Lašćina, Lašćinska cesta 32
u uobičajeno radno vrijeme blagajni.