Objava-obveza omogućavanja pristupa zgradi i stambenom prostoru osoba s invaliditetom

 Uslijed učestalog obraćanja osoba s invaliditetom Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u svezi otežane mogućnosti napuštanja vlastitog stambenog prostora zbog protivljenja jednog ili više suvlasnika ugradnji rampe ili lifta, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je izvijestio sve saveze udruga osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj o nepostojanju zakonske obveze za dobivanjem suglasnosti svih suvlasnika zgrade za ugradnju rampe ili lifta u stambenu zgradu radi omogućavanja pristupa osobama s invaliditetom. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom svoj stav temelji na sljedećim osnovama: Unatoč tome što je u čl. 87. st. 1. ZV i čl. 87. st. 2. ZV propisano kako slijedi: Odluke o poduzimanju redovnih poslova upravljanja smatraju se donesenim kada se za njih izjasne suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova. Za donošenje odluka o poduzimanju izvanrednih poslova upravljanja potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Iznimno se o poduzimanju poboljšica može odlučiti većinom glasova suvlasnika koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova, ako će oni sami snositi troškove, odnosno ako se ti troškovi pokrivaju iz pričuve, kako time ne bi ugrozili mogućnost da se iz pričuve podmire potrebe redovnog održavanja, te ako poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika, članak 87. stavak 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08, 38/09 i 153/09) propisuje da ne mora postojati suglasnost svih suvlasnika zgrade da bi se u stambenu zgradu ugradila rampa ili lift radi omogućavanja pristupačnosti osobi s invaliditetom jer se radi o poboljšici kojom se na zajedničkim dijelovima i uređajima nekretnine osigurava nesmetan pristup, kretanje i rad osobama smanjene pokretljivosti. Pravo na pristupačan prilaz zgradi i stambenom prostoru zajamčeno je i Ustavom Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10), Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom (NN MU br. 6/07; 3/08 i 5/08),, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 151/05 i 61/07), prema kojem se stambenom zgradom smatra stambena ili poslovno stambena zgrada koja ima deset i više stanova, te Zakonom o suzbijanju diskriminacije (NN br. 85/08), o čemu se detaljnije možete informirati OVDJE Stav Ureda pravobraniteljice o zakonskoj neutemeljenosti onemogućavanja pristupa zgradi i stambenom prostoru osobama s invaliditetom službenim je tumačenjem potvrdilo i Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Odgovor Ministarstva pravosuđa možete vidjeti OVDJE. Ukoliko netko osobi s invaliditetom ograničava pravo na pristupačan prilaz zgradi i stambenom prostoru, osoba može zatražiti odvjetničku pomoć (ukoliko ispunjava uvjete i besplatnu pravnu pomoć preko Ureda državne uprave u županiji), te svoja prava ostvariti na sudu, i to tužbom za uklanjanje nepristupačnosti postavljanjem rampe ili ugradnjom lifta, te tužbom za naknadu štete.

PREDAV ANJE Less teaching, more learning – a discussion

Pod vodstvom profesora Lewisa Eltona u četvrtak 28.10. 2010.g. u prostorijama British Councila u Zagrebu održano je predavanje pod nazivom „Less teaching, more learning – a discussion“, u kojem su kroz vrlo otvorenu i srdačnu raspravu razmijenjena mišljenja i stavovi o procesu učenja i obrazovanja te modelima kroz koje se isti primjenjuje u praksi.

Promjena zakona o socijalnoj skrbi u dijelu prema kojem pravo na osobnu invalidninu imaju osobe kod kojih je invaliditet nastao do 18. godine života

Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je odredbu članka 55. zakona o socijalnoj skrbi u dijelu prema kojem pravo na osobnu invalidninu imaju osobe kod kojih je invaliditet nastao do 18. godine života.

Sporna odredba je čak dvanaest godina nakon stupanja na snagu odbačena temeljem prijedloga o ocjeni ustavnosti kojeg je 2004. godine podnio odvjetnik iz Rijeke Damir Jelušić.

Promjena zakona o socijalnoj skrbi u dijelu prema kojem pravo na osobnu invalidninu imaju osobe kod kojih je invaliditet nastao do 18. godine života

XV. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom

Od 3. do 5. listopada 2010.g., u hotelu „Holiday“ u Zagrebu, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske je pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske i predsjednice Vlade Republike Hrvatske organizirala XV. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom na temu „Što ulazak RH u Europsku Uniju donosi osobama s invaliditetom“.

Društvena odgovornost Arena Centra

Arena Centar će u potpunosti biti prilagođen osobama s posebnim potrebama, po čemu će biti jedinstven ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi. Projektiran je u suradnji s Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet i Hrvatskom udrugom gluhoslijepih osoba "Dodir" i bit će prvi trgovački centar prilagođen osobama s invaliditetom.

Okrugli stol pravo na pristup informacijama

U utorak, 28.9. 2010.g., u Novinarskom domu u Zagrebu, povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, Transparency International Hrvatska, GONG i Hrvatsko novinarsko društvo organizirali su okrugli stol na temu „Pravo na pristup informacijama – stanje u Republici Hrvatskoj, mogućnosti i izazovi".