Održan odbor za studente s invaliditetom

20. veljače 2017. održan je prvi odbor za studente s invaliditetom Saveza SUMSI u ovoj godini.

 Odbor je održan u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u njemu su sudjelovali predstavnici Saveza SUMSI, MZO-a, Udruge Zamisli, Zavoda za javno zdravstvo, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te Pravnog fakulteta u Splitu.

Na Odboru su se prelazile sljedeće točke:

*Odluka MZO-a o isplati naknade za prijevoz studenata s invaliditetom, koja je od ove akademske godine 2016./2017. povećana. 

*Upisi na diplomski studij te uvjeti koji moraju biti zadovoljeni (u obzir se uzima prosjek ocjena na preddiplomskom studiju.  Osobe koje ne zadovolje prosjek nemaju mogućnost upisa na diplomski studij na svom fakulteta.)

*Osvrt na projekt Podrška studentima s invaliditetom

*Dogovor oko pripreme poziva za nove mandate Odbora za studente s invaliditetom

Svi koji se žele pridružiti radu odboru mogu saznati kako OVDJE.

KONTAKT

 

  • Avenija Marina Držića 71a
  • 10000 Zagreb, Hrvatska