Održan 28. Odbor za ssi

28. sastanak Odbora za studente s invaliditetom na nacionalnoj razini održan je 23. rujna 2021. godine, online, preko zoom aplikacije.

Vezano uz pitanje studentice kojoj je potrebna podrška na Pravnom fakultetu u Splitu, Ivan Bogdanović , stručni suradnik za studente s invaliditetom Sveučilišta u Splitu, naglasio je kako je nadležnim institucijama predložio nekoliko načina za promjenu kao i način na koji njegova udruga može pomoći, ali je trenutno odbijen. Bez obzira na tu činjenicu i dalje nudi pomoć u vidu određene tehnike i ljudi.

Denis Marijon,  na temu potpore studentima u online ili hibridnoj nastavi je istaknuo iskustva o ovom problemu. Naglasio je kako bi se to trebalo više institucionalizirati, a ne da podrška bude projektna aktivnost, kao i kako su prema riječima gluhih i nagluhih osoba daktilografi puno pomogli jer su gluhe i nagluhe osobe bolje shvatile obrađivanu temu, drugim riječima treba razmisliti o svim mogućnostima. Istaknuto je da su gluhe i nagluhe osobe često „nevidljive“ osobe s invaliditetom, jer koriste najmanje podrške te da se gluhe i nagluhe osobe u praksi rijetko smatraju osobama s invaliditetom, što treba sustavno mijenjati i stalno na to ukazivati dok se ne promijeni. Na temu pravilnika vezanog za stipendije za studente SES statusa koji je na e-savjetovanju do 24. rujna pozvao je sve zainteresirane da izraze svoje mišljenje.

Sanja Krznarić iz Udruge Zamisli, istaknula je kako u udruzi Zamisli nema toliko gluhih i nagluhih osoba koje traže podršku, a da postoji lista čekanja za osobne asistente i u Udruzi Zamisli i u drugim udrugama u Zagrebu te je preporučila obraćanje udrugama u nekom drugom gradu koje nude uslugu osobne asistencije.

Sandra Nuždić, voditeljica Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci, govorila je o pripremi za novu akademsku godinu, broja novoupisanih i izazova organizacije rada nastave. U tom je kontekstu naglasila kako se sve te aktivnosti do sada obavljene telefonom, elektronskom poštom ili preko zoom aplikacije te da je broj novoupisanih velik i da nije sigurna kako će sve proći kad studenti počnu dolaziti na fakultet.

Ivana Rašana, zamjenica profesorice Željke Car te predstavnica FER-a,  predstavila je aplikaciju Susretnica koja govori o pravilnom pristupu prema osobama s invaliditetom, i namijenjena je uglavnom mlađim naraštajima. Smatra da bi Susretnicu trebalo uvesti i u škole. Aplikaciju Susretnica predstavila je kao adekvatnu i korisnu podršku u sklopu teme o iskustvu Sveučilišta u Splitu:  http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/ict-aac-razvijene-aplikacije/apple-ios-aplikacije/susretnica

Više o Odboru za SSi i kako se uključiti saznajte OVDJE.

 

 

KONTAKT

 

  • Avenija Marina Držića 71a
  • 10000 Zagreb, Hrvatska