Trening za edukatore u području ljudskih prava

Agencija za mobilnost i programe EU u sklopu projekta «Mladi za ljudska prava» tijekom listopada 2018. organizirat će dva regionalna treninga za edukatore u području ljudskih prava.

Trening je namijenjen svim osobama koje imaju iskustvo formalnog ili neformalnog rada s mladima, a koje već provode ili imaju namjeru provoditi edukativne radionice s mladima o ljudskim pravima (nastavnici/ce, učitelji/ice, studenti/ice, predstavnici/ice organizacija civilnog društva, osobe koje rade s mladima i za mlade, volonteri/ke…).

Osnovni cilj ovog treninga je osnažiti osobe aktivne u radu s mladima za provođenje edukativnih aktivnosti s mladima u području ljudskih prava. Slijedom toga ovaj trening za početnike u području ljudskih prava omogućit će sudionicima da unaprijede osnovne kompetencije (znanja, vještine, stavove) potrebne za provedbu edukacija o ljudskim pravima. Tijekom treninga sudionici će biti upoznati s osnovnim teorijskim okvirom vezanim uz ljudska prava, reflektirati o vlastitim iskustvima i stavovima vezanim uz ljudska prava, promišljati o vrijednostima, načelima i metodama koje se koriste unutar edukacije o ljudskim pravima i dobiti priliku osmisliti načine na koje dobiveno znanje mogu integrirati u organizacije u kojima rade. Trening se temelji na principima neformalne edukacije, u njemu se isprepleću teorijski i iskustveni segmenti i zahtijeva aktivno sudjelovanje svih sudionika. Svaki sudionik/ica dobit će priručnike Kompas i Bookmarks, kao i informacije o mogućnostima financiranja edukativnih aktivnosti o ljudskim pravima u okviru programa Erasmus+.

Troškovi javnog prijevoza, smještaja i prehrane tijekom treninga financirat će se iz sredstava projekta.

Prijave se zaprimaju putem obrasca do 24. rujna 2018. godine. 

KONTAKT

 

  • Avenija Marina Držića 71a
  • 10000 Zagreb, Hrvatska