Info dani o natječajima za dodjelu sredstava iz javnih izvora u 2019. godini

21. i 22. veljače u velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja održati će se Info dani 2019. o natječajima za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2019. godini

 

 

Program možete vidjeti u nastavku. 

 

 

 PROGRAM

 

 

ČETVRTAK, 21. veljače 2019.

 

09:00 – 09:30 Prijava sudionika
09:30 – 10:00 Otvaranje Info dana

1. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, promicanje znanosti, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji

10:00 – 10:45 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

- Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020.
- Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2019./2020.
- Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u školskoj godini 2018./2019.
- Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2019. godini
- Javni poziv za financiranje programa prilagodbe i izrade udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i studente s invaliditetom za školsku/akademsku godinu 2019./2020.
- Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti
- Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola
- Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti
- Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga
- Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika

10:45 – 11:30 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

- Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji
- Poziv za financiranje projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece
- Poziv za prijavu za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima
- Poziv za financiranje programa i projekata usmjerenih mladima
- Jednokratne financijske potpore
- Podrška programima usmjerenim mladima - faza 2
- Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

11:30 - 11:45 Zaklada „Hrvatska za djecu“

- Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

11:45 - 12:00 Agencija za mobilnost i programe EU

- Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+, raspisuje EK
- Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti, raspisuje EK


12:00 – 13:00 Stanka

2. Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i razvoj volonterstva

13:00 – 13:45 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

- Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba
- Poziv za prijavu za financiranje jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara
- Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina
- Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći faza III

13:45 - 14:00 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

- poticaji udrugama pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
- Javni natječaji za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada
- Programi socijalnog uključivanja
- Usluga osobne asistencije - radni asistenti

3. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata

14:00 – 14.30 Ministarstvo hrvatskih branitelja

- Javni natječaj "Promicanje vrijednosti Domovinskog rata"
- Javni natječaj "Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata"
- Javni natječaj "Sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata"
- Otvoreni trajni poziv "Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Faza 3"
- Otvoreni trajni poziv "Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata"
- Otvoreni trajni poziv "Društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Podrška i promocija"
4. Kultura

14:30 – 15:00 Ministarstvo kulture

- Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
- Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu
- Poziv za predlaganje programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture, nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, namijenjen djeci i mladima u RH za 2019. godinu
- Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2019. godini
- Program Kreativna Europa - potprogram kultura (Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura
- Mediji zajednice - potpora socijalnom uključivanju putem medija
- Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke aktivnosti
- Umjetnost i kultura za mlade II faza
- Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi - II faza

15:00-15:30 Zaklada „Kultura nova“

Program podrške 2019:
- PP1: Razvojna podrška za organizacije – jednogodišnja i višegodišnja podrška
- PP2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata
- PP3: Razvoj novih umjetničkih ideja
- PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj – jednogodišnja i višegodišnja podrška
- PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi – jednogodišnja i višegodišnja podrška
- PP6: Podrška za razvoj publike
- PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

 

 

PETAK, 22. veljače 2019.

 

08:30 – 09:00 Prijava sudionika

5. (Su)financiranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2019.

09:00 – 09:45 Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

- Mikroprojekti - podrška aktivnostima lokalnih OCD-a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice
- Podrška lokalnim organizacijama civilnoga društva - znanjem za doprinos zajednici
- Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim područjima
- Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva – udruga mladih i za mlade za sudjelovanje mladih u stvaranju javnih politika na lokalnoj/regionalnoj i nacionalnoj razini
- Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja
- Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju
- Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu


6. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški

09:45 – 10:30 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

- Natječaj - institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga (demokratizacija)
- Natječaj - institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga (za udruge koje u prethodnim razdobljima nisu bile korisnice institucionalne podrške)
- Natječaj - institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga (udruge osoba s invaliditetom)
- Natječaj - institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga (udruge iz Domovinskoga rata)
- Natječaj "Otisak srca" – za razvoj volonterstva i filantropije djece i mladih"
- Poziv za iskaz interesa za suradnju na Euro-Mediteranu – međunarodni poziv (KEEP)
- Poziv za iskaz interesa za suradnju u području razmjene znanja "Znanje bez granica"


7. Zaštita zdravlja, borba protiv ovisnosti i pružanje pravne pomoći

10:30 – 11:00 Ministarstvo zdravstva

- Programi suradnje na području zdravstva čiji se sadržaj odnosi na provedbu nacionalnih strategija, planova i programa u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (trogodišnji programi) - 1.g. provedbe
- Programi suradnje iz područja psihosocijalne potpore, čiji se sadržaj odnosi na provedbu nacionalnih strategija, planova i programa za oboljele od malignih i kroničnih bolesti u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (trogodišnji programi) - 1.g. provedbe
- Natječaj za prijavu projekata zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2018.-2019. godinu
- Natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2019. godinu (moguće kroz objedinjeni natječaj)
- Natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2019. godinu (moguće kroz objedinjeni natječaj) - 1. g. provedbe (trogodišnji programi smanjenja štete)

11:00 – 11:15 Ministarstvo pravosuđa

- Natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2019. godinu
- Natječaj za financiranje projekata/programa udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanje kazne zatvora/odgojne mjere u 2019. godini


8. Sport

11:15 – 11.30 Središnji državni ured za šport

- Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija
- Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja
- ESF poziv "Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport"


9. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu

11:30 – 11:45 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

- Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu
- Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu
- Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu
- Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu

11:45 - 12:15 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

- Natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima iz područja Informiranja o EU u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću u državnom proračunu u 2019. godini
- Javni natječaj za prijavu programa/projekata udruga - društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu u 2019. godini
- Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu
- Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske podrške za organizacije koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu u svrhu provedbe ciljeva i Nacionalne strategije razvojne suradnje


12:15 – 13:15 Stanka

10. Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i zaštita potrošača

13:15 – 13:30 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

- Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2019. godinu

13:30 - 13:45 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

- Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka 2019.


11. Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi

13:45 – 14.00 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

- Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2019. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
14.00 – 14:15 Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

- Natječaji za provedbu podmjere 19.3 "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a", tip operacije 19.3.1. "Priprema aktivnosti projekta suradnje" - EU fond
- Natječaji za provedbu podmjere 19.3 "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a", tip operacije 19.3.2. "Provedba aktivnosti projekta suradnje" - EU fond


12. Programi u poljoprivredi

14:15 – 14.30 Ministarstvo poljoprivrede

- Potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu
- Program opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica (HVZ)
- Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u području stočarstva


13. Programi u turizmu

14.30 – 15:00 Ministarstvo turizma

- Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2019.
- Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva - dodatna alokacija pozivu iz 2017. (udruge su prijavitelji ili partneri)

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

  • Avenija Marina Držića 71a
  • 10000 Zagreb, Hrvatska