Istražili smo kakva je podrška studentima s invaliditetom u inozemstvu!

Pravilnik o ulozi osobnih asistenata studenata s invaliditetom na University of North Carolina Wilmington definira osobnog asistenta kao osobu koja je zaposlena kako bi bila podrška studentu s invaliditetom u neovisnom življenju, koliko god je to moguće.

Pročitajte više o problemima kvotnog zapošljavanja OSI

Kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom uvedeno je prije tri i pol godine. Tada je zakonom propisano da "poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika mora zaposliti na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavlja" (članak 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom): (Izvor).

Centar Up2Date poziva mlade oštećenog vida na ICC kamp u Zadru

"ICC 2018" je međunarodni kamp s temama vezane za komunikaciju i računala namijenjen mladim osobama s oštećenjem vida od 16 do 25 godina koje tečno govore engleski jezik. Testiranje prijavljenjih kandidata održati će se u Centru Up2Date (Ulica grada Mainza 29), a rok za prijavu je 26. siječnja.

KONTAKT

 

  • Avenija Marina Držića 71a
  • 10000 Zagreb, Hrvatska